Tato kapitola je obsahově poměrně nehomogenní, jelikož se snaží obsáhnout jak fyziologii samotné eukaryotní buňky, tak mnohobuněčných organismů, které jsou těmito buňkami tvořeny. Naleznete zde tedy otázky ověřující vaše znalosti v oblasti obecné fyziologie eukaryotních organismů, druhových rozdílů mezi mnohobuněčnými organismy, jejichtaxonomie a nejdůležitějších vlastností těchto organismů. Část kapitoly je tvořena také úlohami věnovanými rozmnožování mnohobuněčných organismů.

Modelové otázky - Eukaryotická buňka: Fyziologie

Medicína Biologie otázka ID 2491

Komáři rodu Anopheles přenášejí:


1 [2]
Tipy k přijímačkám
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2022 Scholastik s.r.o.