Jednou z částí přijímaček na medicínu jsou otázky z fyziky. Procvičte si je na modelových otázkách, ať vás na přijímačkách nic nezaskočí.

Modelové otázky - Fyzika

Fyzika otázka ID 3610

Podle znaménkové konvence je vždy:


Fyzika otázka ID 3609

Který z následujících vzorců správně vyjadřuje znění Snellova zákona, jestliže α je úhel dopadu, β úhel lomu, n1, n2 jsou indexy lomu prostředí a v1, v2 jsou rychlosti šíření světla v jednotlivých prostředích?


Fyzika otázka ID 3608

Mezi nejčastější geometrické vady optických soustav patří:


Fyzika otázka ID 3604

Které z následujících tvrzení platí pro optickou mohutnost čočky?


Fyzika otázka ID 3602

Kterému optickému zařízení se svou funkcí nejvíce podobá okulár optického mikroskopu?


Fyzika otázka ID 3599

Jaký je nejnižší zorný úhel, pod nímž je zdravé lidské oko schopné rozlišit od sebe dva body?


Fyzika otázka ID 3598

Které z následujících tvrzení správně popisuje mezní úhel?


Fyzika otázka ID 3597

Co platí o optické mohutnosti tenké skleněné plankonvexní čočky ve vzduchu?


Fyzika otázka ID 3595

Které tvrzení o krátkozrakém oku je pravdivé?


Fyzika otázka ID 3594

O konvenční zrakové vzdálenosti platí:


[1] 2 3 4 5 6 ... 27
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
info@scholastik.cz

+420 773 085 038