Přijímačky na medicínu podle fakult v ČR

V České republice lze v akademickém roce 2022/2023 obor Všeobecné lékařství studovat na celkem osmi lékařských fakultách. Pět z těchto fakult patří pod Univerzitu Karlovu (1. lékařská fakulta UK, 2. lékařská fakulta UK, 3. lékařská fakulta UK, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové a Lékařská fakulta UK v Plzni). Po jedné lékařské fakultě pak mají Brno (Lékařská fakulta Masarykovy univerzity), Olomouc (Lékařská fakulta Univerzity Palackého) a Ostrava (Lékařská fakulta Ostravské univerzity).

Studenti u přijímaček na medicínu
Prvním společným jmenovatelem těchto fakult je právě přijímací řízení. Jeho součástí je vždy test s otázkami z biologie, chemie a fyziky. Testy jednotlivých fakult se velmi podobají co do požadovaných znalostí. Odlišují se však typy otázek, které se v testech vyskytují, jejich počtem, maximálním počtem bodů a časem na zodpovězení testu. Kromě Lékařské fakulty UK v Hradci Králové se na žádné z fakult neodečítají body za nesprávnou odpověď. Některé z fakult doplňují výše zmíněné okruhy znalostí o dodatečné okruhy otázek – konkrétně se jedná o 2. LF UK (test všeobecných studijních předpokladů) a Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové (otázky ze somatologie a latiny). Na 2. LF UK a 3. LF UK je součástí přijímacího řízení také pohovor s uchazečem.
Přesné informace ohledně přihlášky, průběhu přijímacího řízení, bodových bonifikací a případně i podmínek přijetí bez přijímacích zkoušek naleznete v aktuální podobě vždy na webových stránkách příslušné lékařské fakulty. V tabulce můžete nalézt shrnuté základní informace o podobě zkoušek na jednotlivých fakultách.
zܕ,zvEjKvNʋszOvOh7mtmu&vO9/wk]T1CHmtmw?O]4?OvuOvfz, gjkwk]TKB]/(]Omw?O]vfz, gjwuR,U mtWm)y/vvnOmw?Ot?]mvj'b9ة!'kKܱT+]b_‡NG]}?Omw}?Omw]٨-yڲ]U,G)B]/(J-]Om?]Om?]mvj'bHvvV܇&n[kK,SS]b_‡]}?Ovw}?]mvj'b8vvkK,U8vA vvm?]M]6t۟vz]٨-Yة!'iOo]U,OPvA vvn]vuߟvfz, gjkwk֛

Průběh přijímací zkoušky

Přijímačky na medicínu jsou na jednotlivých fakultách podobné, vyskytují se tu však i některé rozdíly. Informace o přesném místě a termínu konání zkoušky dostane uchazeč vždy předem, a to formou e­‑mailu nebo prostřednictvím informačního systému dané fakulty. Před vstupem do testové místnosti probíhá registrace uchazečů, k níž je zapotřebí předložit doklad totožnosti pro ověření identity.

V průběhu přijímacích zkoušek je zakázáno komunikovat a sdílet informace s ostatními uchazeči. Stejně tak je zakázáno používání jakýchkoli pomůcek (mobilních telefonů, chytrých hodinek, učebnic, taháků atd.), které je striktně kontrolováno a trestáno vyloučením z přijímacího řízení. Nemá smysl pokoušet štěstí, je lepší se jakýchkoli pokusů o podvod vyvarovat. K napsání testu jsou třeba pouze psací potřeby; pokud fakulta umožňuje během testu i využití kalkulátorů, je tato informace výslovně uvedena v informacích ohledně průběhu přijímacího řízení poskytnutých uchazečům fakultou.

Zpracování výsledků testů obvykle trvá několik dní. Svůj bodový zisk a pořadí uchazeči zjistí v informačním systému dané fakulty, vyrozumění o přijetí/nepřijetí ke studiu a další dokumenty jsou doručovány také poštou na doručovací adresu uchazeče.

 

Jak se správně připravit na přijímačky na medicínu?

Přijímačky na medicínu mají pověst patrně nejobtížnějších přijímacích zkoušek v ČR, což rozhodně není neprávem udělené označení. Vzhledem k obrovskému množství učiva, které je na ně třeba znát, často představují větší výzvu než maturitní zkouška a studenti je mnohdy dokonce přirovnávají k některým zkouškám na vysoké škole. Proto je dobré přípravu na přijímací zkoušky nepodcenit.
 
Základem je mít jasno, že o studium všeobecného (příp. zubního) lékařství skutečně stojíte, protože bez motivace do učení lze dlouhou přípravu na přijímačky na medicínu jen obtížně zvládnout. Dalším krokem by měla být tvorba studijního harmonogramu respektujícího vaše studijní schopnosti a možnosti. Někomu bude příprava trvat pár týdnů, někomu řadu měsíců, je tedy třeba důkladně zvážit, kolik času budete potřebovat, a podle toho si učivo rozvrhnout.
Studentka připravujícíc se na přijímací zkoušky lékařské fakulty

Jaké materiály využít k přípravě?

Není snad třeba příliš zdůrazňovat, že pokud uvažujete o studiu na lékařské fakultě, je vhodné dávat pozor v hodinách přírodních věd a v posledním ročníku střední školy se kvalitně připravovat na maturitu z těchto předmětů, protože učivo k přijímacím zkouškám na medicínu z velké části odpovídá osnovám většiny všeobecných gymnázií. Tato učebnice má být základem k dlouhodobé přípravě na přijímací zkoušky, v pozdějších fázích přípravy je vhodné ji doplnit o modelové otázky konkrétních fakult, na které se budete hlásit. Existuje také řada přípravných kurzů, ať už poskytovaných samotnými univerzitami, nebo soukromými společnostmi. Pokud byste tedy přípravu sami nezvládali, pro zvýšení svých šancí se přihlaste na některý z těchto kurzů, které obvykle vyučují lidé s výbornou znalostí zkouškových testů a kteří vám ochotně poradí se složitými příklady.
Co se samotného učení týče, neexistuje jednotná rada pro všechny – proto je dobré začít s přípravou dostatečně brzy, abyste si vyzkoušeli různé styly učení a vybrali si ten, který vám bude nejvíce vyhovovat.
Závěrem neuškodí znovu zdůraznit první bod, a sice motivaci – příprava na přijímací zkoušky sice není jednoduchá, ale pokud víte, proč to děláte, a navíc jste přípravě ochotní něco obětovat, vaše šance na přijetí ke studiu na lékařské fakultě významně rostou.
 

Jak postupovat v testech?

Testy jsou v rámci přijímacího řízení obvykle rozděleny do bloků po jednotlivých předmětech, přičemž každý blok má vlastní časový limit. Na většině fakult máte otázky i odpovědní arch v papírové podobě před sebou, a můžete tedy dle libosti mezi otázkami přeskakovat a vracet se k nim. Množství času je většinou dostatečné (obvykle připadá více než minuta na jednu otázku), takže není nutné panikařit. Snažte se neztrácet hlavu a s krátkou rozvahou vyplňovat odpovědi. Pokud by hrozilo, že se u některého příkladu zaseknete na delší dobu, je lepší pokračovat na snazší příklady a k těm obtížněji řešitelným se vrátit až později.
Na většině fakult jsou otázky hodnoceny vždy stejným počtem bodů, proto se snazší, rychleji řešitelné příklady vyplatí řešit přednostně, abyste později nezjistili, že vám na ně nezbývá čas. Kromě Lékařské fakulty UK v Hradci Králové se za nesprávné odpovědi body neodečítají. Pokud tedy nebudete schopni určit správnou odpověď (a nebude se zrovna jednat o otázky typu multiple choice, tedy nebude možných více správných odpovědí), lze se ji na závěr testu pokusit odhadnout. Vždy je však lepší mít jistotu správného postupu řešení příkladu, tato možnost by skutečně měla být rezervována pouze pro případ, že vám na konci testu nezůstane dostatek času na zodpovězení všech zbývajících otázek.

Tipy a rady k přijímačkám lékařských fakult

Klíčem k úspěšnému složení přijímací zkoušky je kombinace dostatečných teoretických znalostí logického myšlení. Samotné hlouboké znalosti získané hodinami strávenými nad knihami tak nestačí, což je obzvláště patrné ve fyzice a chemii, kde naopak časté početní úlohy testují vaši rozvahu a schopnost uvažování pod tlakem.
 
Z výše zmíněného tedy vyplývá (a neplatí to jen pro přijímačky na medicínu), že před zkouškou byste se měli pokud možno co nejméně stresovat a pořádně si odpočinout, aby váš mozek byl schopný s naučenými informacemi pracovat. Pokud se budete připravovat poctivě po delší dobu, je velká pravděpodobnost, že poslední odpoledne či večer před přijímací zkouškou se již nic životně důležitého nenaučíte. V takovém případě je rozhodně lepší si v předvečer zkoušky trochu oddechnout a namísto učení si ověřit informace o konání zkoušky (hodina a místo konání, povolené pomůcky) a nachystat si potřebné věci, abyste je při ranním shonu nezapomněli vzít s sebou. Dále je dobré si předem zvolit dopravní prostředek, kterým se na zkoušku dopravíte, a v případě veřejné dopravy si také vybrat spoje, kterými se na místo konání zkoušky dostanete s dostatečným časovým předstihem.

U přijímaček

U samotné zkoušky se nenechte zviklat nejistotou a nehledejte odpovědi u svých sousedů, protože by vás členové zkouškové komise pro podobné chování mohli vyloučit. Pokud hned na začátku testu narazíte na těžký příklad, který vám bude připadat nad vaše síly, nepropadejte panice a pokračujte k dalším otázkám. S velkou pravděpodobností jej budete schopní vyřešit, až se k němu později vrátíte, k čemuž vám mohou dopomoci i znalosti a postupy, které použijete při řešení jiných otázek. Odpovědi volte s rozvahou a pozorně čtěte zadání (pozor, zda otázka například není položena záporně). V případě, že vám na konci zbude čas, využijte ho ke kontrole svých odpovědí. Přijímačky na medicínu neskrývají přehnaně záludné chytáky, takže nad úlohami, u nichž jste schopni správně sestavit postup řešení, příliš nehloubejte a považujte je za vyřešené. K tipování se uchylujte pouze jako k poslední možnosti. Vyvarujte se též horečného přepisování odpovědí v poslední minutě, protože stres z blížícího se odevzdání testu povede spíše k přepisu správné odpovědi v nesprávnou.
Hodně štěstí, ať přijímačky na medicínu úspěšně složíte!
Studentka v den přijímacích zkoušek na medicínu
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
info@scholastik.cz

+420 773 085 038