LFP UK - Lékařská fakulta Karlovy univerzity v Plzni

Oficiální web fakulty

Jaké obory poskytuje LFP UK v Plzni?

Všeobecné lékařství na LFP UK

Lékařská fakulta UK v Plzni (LFP UK) má v nabídce 2 magisterské programy, a to Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. Po jejich absolvování je možné nastoupit do práce lékaře, nebo pokračovat v doktorském studiu a navázat na vědeckou činnost.

Přijímací řízení je na LFP UK u obou oborů totožné. Jde o jednokolovou písemnou zkoušku skládající se ze tří částí. Obsahem je dohromady 75 otázek z oblasti biologiechemie a fyziky. Uchazeč vybírá ze 4 navržených odpovědí, z nichž je správná právě jedna. Na test je vyhrazeno 135 minut. Za každou správně zodpovězenou úlohu se připočítá 1 bod, maximální počet bodů je tedy 75. Zároveň za nesprávné odpovědi se body neodečítají.

Všeobecné lékařství

Obor Všeobecné lékařství na LFP UK je koncipován na 6 lettitul, který absolvent získá, je MUDr. Forma studia je prezenční.

První 4 semestry jsou vymezeny na rozšiřování teoretických znalostí: jsou vyučovány předměty. Následují preklinické a klinické obory. Studenti jsou seznámeni se všemi lékařskými oblastmi prostřednictvím samostatných předmětů. Důležitou součástí je i komunikace, psychologie, soudní lékařství a lékařské právo. Studenti mohou přizpůsobovat svoje studijní plány na základě jejich zájmu prostřednictvím povinně volitelných a volitelných předmětů.

První kontakt s praxí nastává již v prvním ročníku v rámci předmětu Základy klinické medicíny I. Student absolvuje dvě odpolední směny v nemocnici. Odborné praxe začínají ve druhém ročníku ošetřovatelskou praxí, která studenty seznamuje se základními ošetřovatelskými úkony. Poslední dva semestry se věnují z větší části praxím v nemocnicích.

Všeobecné lékařství na LFP UK

Zubní lékařství

Studium Zubního lékařství trvá 5 let. Po něm úspěšní studenti získávají titul MDDr. Tento obor lze studovat pouze prezenčně.

Studium sleduje stejnou osu teorie – preklinické obory – klinické obory, jako tomu je u oboru Všeobecného lékařství. Kromě základních medicínských předmětů jsou vyučovány specializované předměty na zubní lékařství jako ortodoncie, parodontologie, ale i dětské zubní lékařství. Důležité je také propojení s ostatními lékařskými obory, a proto jsou tyto předměty samostatně vyučovány. Podstatné je rovněž aplikování nabytých znalostí v praxi, proto studenti absolvují praktická cvičení v zubních ordinacích.

Plzeň
Plzeň
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.