LF UPOL – Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Student LF

Co vám LF UPOL nabízí?

LF UPOL (Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) je jednou z osmi fakult. LF UPOL nabízí dva magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, a nově jeden navazující magisterský program: Veřejné zdravotnictví. Dále fakulta otevírá 25 doktorských studijních programů.

Všeobecné lékařství

Jedná se o jednooborové magisterské prezenční studium. Je na něj vymezeno 6 let. Po úspěšném ukončení tohoto programu absolvent získává titul MUDr., tedy doktor medicíny. Toto studium připravuje na povolání jak v lékařských zařízeních všech typů, tak v teoretických lékařských oborech, ve výzkumu, anebo například ve farmaceutickém průmyslu.

V prvních dvou letech se klade důraz na prohloubení teoretických znalostí, mimo jiné studenty čekají předměty jako anatomie, biochemie a byziologie. V dalších třech semestrech je věnován prostor preklinickým oborům, jako je patologie a mikrobiologie. V navazujících semestrech se vyučují klinické obory jako chirurgie, ortopedie a neurologie, které jsou provázány s předměty veřejného zdravotnictví, jako je sociální lékařství a medicínské právo. Studenti tak získávají přehled ze všech lékařských oborů rovnoměrně a uceleně. Teoretické poznatky jsou samozřejmě doplněny o odborné praxe v hlavních klinických oborech. Praxe probíhají v ordinacích praktických lékařů.

Přijímací zkoušky se na LF UPOL skládají pouze z písemného testu, který obsahuje 60 otázek z fyziky, chemie a biologie – z každého oboru po 20 otázkách. Na jeho vypracování je vymezena 1 hodina. Rozsahem učiva sleduje osnovy gymnázií. Odpovědi jsou navržené a uchazeč vybírá 1 nebo více z nich. Za správnou odpověď se získává 1 nebo 2 body. Za špatnou odpověď se body neodečítají. Za každý oddíl je možné získat maximálně 25 bodů, avšak minimální bodový zisk v každé oblasti je 10.

Zubní lékařství

Jednooborové magisterské studium Zubní lékařství trvá 5 let a po jeho absolvování student získává titul MDDr. Je možné ho studovat pouze prezenčně. Absolventi tohoto programu jsou oprávněni k vedení lékařské praxe jako lékaři pečující o chrup, a to jak ve státní, tak v soukromé sféře.

Student v rámci studia prohloubí znalosti z fyziky, biologie a chemie, a získá přehled o lékařsko-biologických předmětech a předmětech všeobecného lékařství. Velká část je potom věnována právě předmětům zabývající se problematikou zubního lékařství. Nedílnou součástí je také odborná praxe, která probíhá v ordinaci zubního lékaře.

Přijímačky jsou totožné se zkouškou na obor Všeobecné lékařství. Proto se uchazeč, který si podal přihlášku na oba obory, účastní testu pouze jednou, a jeden výsledek se tak počítá pro obě řízení.

Vestibul Teoretických ústavů LF UPOL
Vestibul Teoretických ústavů LF UPOL
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.