Tato kapitola se spolu s evolucí věnuje na středních školách velmi často podceňované části biologie, a sice ekologii, tedy vědě o vztazích mezi organismy v přírodě. Ačkoliv toto téma může působit banálně, není radno jej podceňovat – ekologie i nauka o evoluci mají specifickou terminologii, bez jejíž znalosti lze příslušné otázky jen obtížně zodpovědět. Úlohy z této oblasti sice obvykle netvoří velkou část testových otázek, v přijímacích testech se však přesto vyskytují, a navíc vám pochopení těchto témat umožní hlubší porozumění i dalším oblastem biologie.

Modelové otázky - Ekologie a evoluce

Medicína Biologie otázka ID 3142

Vyberte kombinaci, ve které je správně uveden vztah mezi organismy a příklad:


Medicína Biologie otázka ID 3137

Biom:


Medicína Biologie otázka ID 3136

Které z následujících tvrzení je pravdivé?


Medicína Biologie otázka ID 2625

Býložravci jsou:


Medicína Biologie otázka ID 2624

Ekologická nika:


Medicína Biologie otázka ID 2623

Eutrofizace vod vzniká:


Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.