Tato kapitola se detailně věnuje znalostem týkajícím se dělení eukaryotické buňky, které by měli zájemci o studium medicíny znát ještě před nástupem na tuto školu. Otázky jsou zaměřeny na různé typy buněčného dělenífáze buněčného cyklu i samotného dělení, na vlastnosti pohlavních buněk struktury zapojené do buněčného dělení.

Modelové otázky - Eukaryotická buňka: Dělení

Medicína Biologie otázka ID 3031

Vyberte správné tvrzení:


Medicína Biologie otázka ID 3029

Mitóza probíhá:


Medicína Biologie otázka ID 3027

Která z následujících fází patří do profáze meiotického dělení?


Medicína Biologie otázka ID 2505

Zygota je označení pro:


Medicína Biologie otázka ID 2504

Do interfáze zařazujeme:


Medicína Biologie otázka ID 2503

Hlavní kontrolní uzel cyklu se nachází:


Medicína Biologie otázka ID 2499

Dělicí vřeténko vzniká:


Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.