Tato podkapitola rovněž patří k těm orientujícím se převážně na lidské tělo a obsahuje otázky zaměřené především na anatomii a fyziologii lidského kardiovaskulárního systému. Zdejší úlohy jsou již na pomezí středoškolské biologie a medicíny. Většina informací obsažených v těchto otázkách však tvoří základ nutný nejen pro přijetí ke studiu všeobecného (příp. zubního) lékařství, ale také k vysokoškolskému studiu jako takovému, neboť tyto informace jsou během studia dále rozšiřovány, a mohou vám tak poskytnout výhodu v prvních měsících po nástupu na univerzitu.

Modelové otázky - Oběhová soustava

Medicína Biologie otázka ID 3133

Levá síň a komora jsou od sebe odděleny:


Medicína Biologie otázka ID 2621

B­‑lymfocyty jsou složky:


Medicína Biologie otázka ID 2617

pH plazmy je:


Medicína Biologie otázka ID 2616

Složení krevní plazmy je:


Medicína Biologie otázka ID 2613

Vyberte správné tvrzení:


Medicína Biologie otázka ID 2612

Mezi imunoglobuliny (Ig) nepatří:


Medicína Biologie otázka ID 2611

Mezi T­‑lymfocyty nepatří:


Medicína Biologie otázka ID 2610

Vyberte nesprávné tvrzení o T­‑lymfocytech:


Medicína Biologie otázka ID 2607

Vyberte správné tvrzení:


Medicína Biologie otázka ID 2606

Jedna molekula hemoglobinu může vázat:


[1] 2
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.