Tato podkapitola sdružuje otázky věnované interakcím mezi atomy, kterými se zabývá chemie, tedy interakcemi atomových obalů. Narazíte zde například na otázky ohledně základních typů interakcí mezi atomy, ohledně chemických vazeb a jejich dělení a tvaru elektronových orbitalů. Jedná se tedy o otázky převážně obecnější povahy, postupy vedoucí k jejich úspěšnému vyřešení jsou však aplikovatelné i u konkrétnějších příkladů z oblastí anorganické chemie, organické chemie i biochemie.

Modelové otázky - Chemická vazba, polarita, chemické reakce

Medicína Chemie otázka ID 2814

Která z následujících molekul je jako celek elektrickým dipólem?


Medicína Chemie otázka ID 2812

Jaká je hybridizace atomů uhlíku v ethenu?


Medicína Chemie otázka ID 2811

Nejkratší vazba uhlík–uhlík je v molekule:


Medicína Chemie otázka ID 2810

Kolik kovalentních σ vazeb obsahuje molekula ethynu?


Medicína Chemie otázka ID 2809

Která z následujících sloučenin patří mezi iontové sloučeniny?


Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.