Tato podkapitola obsahuje otázky spojené s řadou již dříve zmíněných témat. Jedná se o otázky ověřující vaše znalosti v oblasti acidobazických dějů, a to od obecných zákonitostí až po schopnost určit výsledek konkrétní acidobazické reakce. Vzhledem k charakteru roztoků vzniklých acidobazickými reakcemi jsou v této části začleněny také otázky věnované elektrolytům. I tato kapitola tedy prokazuje významnou provázanost se zbytkem učiva chemie, přičemž ke zvládnutí příkladů v této kapitole je kromě acidobazických reakcí nutné ovládat také pravidla chemického názvosloví vlastnosti prvků související s jejich umístěním v periodické tabulce.

Modelové otázky - Kyseliny, zásady, elektrolyty

Medicína Chemie otázka ID 2872

Určete pH roztoku HCl, který byl připraven zředěním 100 ml zásobního roztoku (c = 0,1 mol/l) 400 ml vody.


Medicína Chemie otázka ID 2864

Koncentrace Br iontů v roztoku HBr o pH = 1,0 je:


Medicína Chemie otázka ID 2862

Koncentrace vápenatých iontů v roztoku je 120 mmol/l. Jaká je odpovídající koncentrace roztoku dusičnanu vápenatého?


Medicína Chemie otázka ID 2861

Koncentrace draselných iontů v roztoku uhličitanu draselného (c = 20 mmol/l) je:


Medicína Chemie otázka ID 2858

Jakou změnu vyvolá přídavek kyseliny chlorovodíkové k roztoku amoniaku?


Medicína Chemie otázka ID 2857

Jakou změnu vyvolá přídavek hydroxidu sodného k roztoku slabé kyseliny HA?


Medicína Chemie otázka ID 2853

Vodný roztok octanu draselného je:


Medicína Chemie otázka ID 2850

Která z následujících sloučenin se rozpouští ve vodě za vzniku slabě zásaditého roztoku?


Medicína Chemie otázka ID 2848

Vyberte látku, která je ve vodném roztoku slabým elektrolytem:


Medicína Chemie otázka ID 2846

Vyberte látku, která je ve vodném roztoku silným elektrolytem:


[1] 2
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.