Tato kapitola sdružuje otázky věnované organické chemii, tedy oblasti chemie zabývající se sloučeninami uhlíku vyjma těch nejjednodušších. Kromě základních otázek stran úvodu do organické chemie zde můžete narazit na otázky týkající se specifických (a významných) reakcí v organické chemii, složitějších organických sloučenin jako například heterocyklů či organokovových sloučenin a stereoizomerie. Jedná se tedy o komplexní kapitolu, pro niž patrně nejlepší přípravu představuje dobře koncipovaná vyučovaná středoškolská chemie. Až na výjimky, jejichž některé příklady jsou uvedeny v následujících otázkách, je totiž osnova organické chemie pro přijímací zkoušky podobná osnově středoškolské organické chemie.

Modelové otázky - Organická chemie

Medicína Chemie otázka ID 2893

Která sloučenina vznikne oxidací butanalu?


Medicína Chemie otázka ID 2892

Která sloučenina vznikne reakcí propanolu a kyseliny butanové za katalýzy H2SO4?


Medicína Chemie otázka ID 2891

Ze kterých sloučenin se skládá nitrační směs?


Medicína Chemie otázka ID 2889

Co vzniká při homolýze?


Medicína Chemie otázka ID 2887

Která sloučenina vznikne úplnou oxidací toluenu pomocí manganistanu draselného?


Medicína Chemie otázka ID 2886

Které typy vazeb spoluvytvářejí trojnou vazbu?


Medicína Chemie otázka ID 2884

Které heteroatomy obsahuje thiazol?


Medicína Chemie otázka ID 2883

Jaký je jiný název pro kumen?


Medicína Chemie otázka ID 2879

Jaká sloučenina vznikne přednostně reakcí pent-1-enu s bromovodíkem?


Medicína Chemie otázka ID 2878

Které dvě sloučeniny jsou nezbytné pro výrobu bakelitu?


[1] 2
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.