Tato kapitola obsahově navazuje na kapitoly předchozí, je tedy vhodné na ně pohlížet jako na jeden celek. Otázky z této kapitoly se hlouběji věnují problematice anorganických sloučenin a jejich reaktivitě, tedy převážně redoxním a acidobazickým dějům.

Modelové otázky - Prvky a anorganické sloučeniny

Medicína Chemie otázka ID 2808

Reakcí hliníku a kyseliny chlorovodíkové vzniká:


Medicína Chemie otázka ID 2806

Která z následujících látek bude při reakci s uhličitanem vápenatým uvolňovat CO2?


Medicína Chemie otázka ID 2804

Který z následujících oxidů je amfoterní?


Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.