Podkapitola Směsi, koncentrace roztoků, neutralizace obsahově navazuje na podkapitolu Látkové množství, hmotnostní zlomek. K základům uvedeným ve zmíněné kapitole se zde přidávají složitější početní příklady zaměřené na výpočty fyzikálních veličin popisujících složení látkových směsí a roztoků (hmotnost, objem, koncentrace). Neméně důležitou součástí této podkapitoly jsou otázky týkající se neutralizačních reakcí, které jsou početně poměrně obtížné a zároveň se ve zkouškových testech pravidelně vyskytují. Dbejte tedy u těchto příkladů zvýšené pozornosti, neboť se sice nejedná o extrémně složité výpočty, je však nutné je umět řešit rychle, což se vám bude u přijímacích zkoušek hodit.

Modelové otázky - Směsi, koncentrace roztoků, neutralizace

Medicína Chemie otázka ID 2836

Kolik ml roztoku kyseliny sírové o koncentraci 0,2 mol/l potřebujeme k neutralizaci 1,2 g hydroxidu draselného? Ar(K) = 39


Medicína Chemie otázka ID 2834

Při neutralizaci 20 ml roztoku hydroxidu draselného o koncentraci 0,45 mol/l bylo spotřebováno 15 ml roztoku kyseliny sírové. Jaká byla koncentrace tohoto roztoku?


Medicína Chemie otázka ID 2833

Jaká je koncentrace roztoku hydroxidu draselného, pokud 30 ml tohoto roztoku reaguje beze zbytku s 20 ml roztoku kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 0,6 mol/l?


Medicína Chemie otázka ID 2832

Pokud smícháme stejná látková množství kyseliny chlorovodíkové a hydroxidu vápenatého, reakce výsledného roztoku bude:


Medicína Chemie otázka ID 2828

Jaká bude koncentrace roztoku chloridu sodného vzniklého smícháním 300 ml roztoku o koncentraci 4 mol/l, 500 ml roztoku o koncentraci 0,1 mol/l a 200 ml roztoku o koncentraci 0,5 mol/l?


Medicína Chemie otázka ID 2825

Kolik mmol NaOH obsahuje 600 ml jeho roztoku o hmotnostní koncentraci 50 g/dm3? Ar(Na) = 23


Medicína Chemie otázka ID 2824

Jaká je molární (látková) koncentrace roztoku připraveného rozpuštěním 18 g NaHCO3 ve 200 ml vody? Ar(Na) = 23


Medicína Chemie otázka ID 2823

Kolik gramů chloridu sodného potřebujeme pro přípravu 400 ml roztoku o koncentraci c = 0,3 mol/l? Mr(NaCl) = 58,5


Medicína Chemie otázka ID 2822

100 ml roztoku vzniklo rozpuštěním 24,38 g NaOH v 97, 52 g rozpouštědla. Jaká je hustota roztoku? Jaká je hmotnostní koncentrace NaOH v tomto roztoku?


Medicína Chemie otázka ID 2820

Kolik gramů glukózy musíme rozpustit v 210 g vody, aby vznikl 30% roztok?


[1] 2
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.