Tato kapitola je třetí a poslední částí oddílu fyzika, která se věnuje elektřině magnetismu. Obsahuje převážně obecné otázky ohledně elektromagnetického vlnění nebo úlohy zabývající se světlem jakožto elektromagnetickým vlněním. Kapitola se tedy dotýká témat vlnové optiky, zatímco optiku geometrickou pokrývá kapitola následující s názvem Optika. I zde na sebe tedy jednotlivé kapitoly volně navazují, cílem čehož je ukázat, že na fyziku je potřeba pohlížet jako na provázaný celek. To vám umožní těžit z těchto asociací mezi rozličnými oblastmi této vědy.

Modelové otázky - Elektromagnetické vlnění

Medicína Fyzika otázka ID 3578

Které ze zařízení může být zdrojem elektromagnetického vlnění?


Medicína Fyzika otázka ID 3576

Co lze říct o elektromagnetickém vlnění šířícím se ve vakuu o vlnové délce 400 nm?


Medicína Fyzika otázka ID 3574

Které z následujících tvrzení platí o ultrafialovém záření?


Medicína Fyzika otázka ID 3573

Převrácená hodnota mřížkové konstanty u optické mřížky má význam:


Medicína Fyzika otázka ID 3570

Jaký je rozdíl mezi světelným a zářivým tokem?


Medicína Fyzika otázka ID 3569

Ke kterému jevu dojde při odrazu vlnění od rozhraní s opticky hustším prostředím?


Medicína Fyzika otázka ID 3568

Jak lze popsat vlnoplochu?


Medicína Fyzika otázka ID 3567

Na čem je závislá rychlost šíření světla ve vodě?


Medicína Fyzika otázka ID 3566

Které z následujících tvrzení platí o RTG záření?


Medicína Fyzika otázka ID 3561

Z následujících parametrů se při průchodu z jednoho optického prostředí do druhého mění:


[1] 2 3
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.