V této kapitole se setkáte s otázkami vycházejícími ze znalostí učiva mechanického kmitání a vlnění. Mechanické kmitání a vlnění je sice látkou druhého ročníku SŠ, představuje však poměrně obtížnou kapitolu fyziky, k jejímuž dokonalému zvládnutí je potřeba pochopit principy těchto dějů a naučit se, kdy a jak správně aplikovat vzorečky z této oblasti. Kapitola také zahrnuje otázky z akustiky, které jsou obsahově poněkud odlišné, v testech se však také pravidelně vyskytují.

Modelové otázky - Kmitání, vlnění a akustika

Medicína Fyzika otázka ID 3300

Co je to zvuk?


Medicína Fyzika otázka ID 3299

Které z následujících tvrzení správně popisuje zrychlení harmonického kmitavého pohybu?


Medicína Fyzika otázka ID 3297

Jestliže je při vyšetření zjištěno, že ucho pacienta má při frekvenci 1 kHz práh slyšitelnosti 30 dB, které z následujících tvrzení je správnou interpretací tohoto vyšetření?


Medicína Fyzika otázka ID 3295

Jaký tvar nabývá vlnoplocha v homogenním a izotropním prostředí?


Medicína Fyzika otázka ID 3294

Ve které z následujících situací vede Dopplerův jev ke zvýšení frekvence přijímaného ultrazvukového vlnění oproti frekvenci, jež danému vlnění uděluje zdroj?


Medicína Fyzika otázka ID 3293

Které z následujících tvrzení o ultrazvuku je správné?


Medicína Fyzika otázka ID 3288

Pro které zvukové frekvenční pásmo je lidské ucho nejcitlivější?


Medicína Fyzika otázka ID 3287

Jak zní vzorec pro výpočet rychlosti vlnění pomocí vlnové délky v daném prostředí a frekvence vlnění?


Medicína Fyzika otázka ID 3286

Jaká je amplituda vlnění Ym, perioda T a počáteční fáze vlnění φ0, jestliže je okamžitá výchylka daného harmonického vlnění popsána rovnicí y = 0,15 · sin (6,28 · t + 0,79)?


Medicína Fyzika otázka ID 3284

Pokud dojde k interferenci akustického vlnění z jednoho zdroje, které se odrazí od dvou rozdílných překážek se stejnými vlastnostmi, v jakých místech vznikne maximální intenzita zvuku?


[1] 2 3
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.