Závěrečnou kapitolou oddílu věnovanému fyzice v této knize je optika. Obsahuje otázky zabývající se převážně geometrickou optikou, tedy částí fyziky vnímající paprsky světla jako přímky či úsečky, nikoliv jako částice či vlny. Naleznete zde tak převážně otázky věnované zrcadlůmčočkámlidskému oku a různým optickým přístrojům.

Modelové otázky - Optika

Medicína Fyzika otázka ID 3610

Podle znaménkové konvence je vždy:


Medicína Fyzika otázka ID 3609

Který z následujících vzorců správně vyjadřuje znění Snellova zákona, jestliže α je úhel dopadu, β úhel lomu, n1, n2 jsou indexy lomu prostředí a v1, v2 jsou rychlosti šíření světla v jednotlivých prostředích?


Medicína Fyzika otázka ID 3608

Mezi nejčastější geometrické vady optických soustav patří:


Medicína Fyzika otázka ID 3604

Které z následujících tvrzení platí pro optickou mohutnost čočky?


Medicína Fyzika otázka ID 3602

Kterému optickému zařízení se svou funkcí nejvíce podobá okulár optického mikroskopu?


Medicína Fyzika otázka ID 3599

Jaký je nejnižší zorný úhel, pod nímž je zdravé lidské oko schopné rozlišit od sebe dva body?


Medicína Fyzika otázka ID 3598

Které z následujících tvrzení správně popisuje mezní úhel?


Medicína Fyzika otázka ID 3597

Co platí o optické mohutnosti tenké skleněné plankonvexní čočky ve vzduchu?


Medicína Fyzika otázka ID 3595

Které tvrzení o krátkozrakém oku je pravdivé?


Medicína Fyzika otázka ID 3594

O konvenční zrakové vzdálenosti platí:


[1] 2
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.