Tato kapitola je zaměřena na pro studium medicíny sice okrajové, v testech přijímacího řízení však často se vyskytující kapitoly biologie, a sice rostliny houby. Pravděpodobně nejdůležitější charakteristikou většiny rostlin je schopnost fotosyntézy, proto řada otázek směřuje na uzpůsobení rostlin pro tento děj, fotosyntézu samotnou a částečně též na chemické reakce, k nimž v jejím průběhu dochází, a na její důsledky. Dále jsou v této části potřeba znalosti týkající se stavby rostlin i hub, jejich taxonomie rozmnožování.

Modelové otázky - Biologie rostlin a hub

Medicína Biologie otázka ID 3083

Nižší rostliny (Thallobionta, Protobionta):


Medicína Biologie otázka ID 3082

Vyberte nesprávné tvrzení:


Medicína Biologie otázka ID 3078

Vyberte správné tvrzení o plodolistech (carpellum):


Medicína Biologie otázka ID 3073

Vyberte správné tvrzení o vodivých pletivech:


Medicína Biologie otázka ID 3071

Stomata:


Medicína Biologie otázka ID 3070

Mezi trvalá pletiva řadíme:


Medicína Biologie otázka ID 3067

Vyberte správné tvrzení o Calvinově cyklu:


Medicína Biologie otázka ID 3066

Vyberte správné tvrzení o fotosyntéze:


Medicína Biologie otázka ID 3064

Vyberte správné tvrzení:


Medicína Biologie otázka ID 3063

Vyberte správné tvrzení o houbách:


[1] 2 3
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.