Tato kapitola je zaměřena na pro studium medicíny sice okrajové, v testech přijímacího řízení však často se vyskytující kapitoly biologie, a sice rostliny houby. Pravděpodobně nejdůležitější charakteristikou většiny rostlin je schopnost fotosyntézy, proto řada otázek směřuje na uzpůsobení rostlin pro tento děj, fotosyntézu samotnou a částečně též na chemické reakce, k nimž v jejím průběhu dochází, a na její důsledky. Dále jsou v této části potřeba znalosti týkající se stavby rostlin i hub, jejich taxonomie rozmnožování.

Modelové otázky - Biologie rostlin a hub

Medicína Biologie otázka ID 3062

Vyberte správné tvrzení o rozmnožování hub:


Medicína Biologie otázka ID 3060

Buňka hub:


Medicína Biologie otázka ID 2551

Mezi jednoděložné rostliny nepatří:


Medicína Biologie otázka ID 2550

Vyberte nesprávné tvrzení:


Medicína Biologie otázka ID 2549

Které z uvedených pletiv nepatří mezi nepravá pletiva?


Medicína Biologie otázka ID 2547

Mezi metamorfózy kořene nepatří:


Medicína Biologie otázka ID 2546

Vyberte správné tvrzení o jednoděložných rostlinách:


Medicína Biologie otázka ID 2541

Tentakule je:


Medicína Biologie otázka ID 2539

Součástí floému jsou:


Medicína Biologie otázka ID 2536

Vyberte nesprávné tvrzení o transpiraci rostlin:


1 [2] 3
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.