Tato kapitola se věnuje základním funkcím a stavbě eukaryotické buňky se zaměřením na nukleové kyseliny, proteiny energetický metabolismus buňky. Otázky této kapitoly úzce souvisí s kapitolami následujícími rovněž věnovanými eukaryotické buňce a stejně tak jsou pevně spjaty s biochemickými částmi učiva chemie. 

Modelové otázky - Eukaryotická buňka: Molekulární podstata

Medicína Biologie otázka ID 2989

Tři vodíkové můstky se v RNA nebo DNA vyskytují:


Medicína Biologie otázka ID 2988

Vyberte správné tvrzení o plazmidech:


Medicína Biologie otázka ID 2985

Vyberte správné tvrzení o antikodonu:


Medicína Biologie otázka ID 2984

Která z uvedených aminokyselin obsahuje síru?


Medicína Biologie otázka ID 2983

Při glykolýze vzniká:


Medicína Biologie otázka ID 2982

Zelené rostliny patří mezi:


Medicína Biologie otázka ID 2979

Start kodon je:


Medicína Biologie otázka ID 2977

Triplet je:


Medicína Biologie otázka ID 2976

Vyberte nesprávné tvrzení o DNA:


Medicína Biologie otázka ID 2473

Genetický kód je:


[1] 2 3
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.