Tato kapitola se věnuje základním funkcím a stavbě eukaryotické buňky se zaměřením na nukleové kyseliny, proteiny energetický metabolismus buňky. Otázky této kapitoly úzce souvisí s kapitolami následujícími rovněž věnovanými eukaryotické buňce a stejně tak jsou pevně spjaty s biochemickými částmi učiva chemie. 

Modelové otázky - Eukaryotická buňka: Molekulární podstata

Medicína Biologie otázka ID 2472

Který z uvedených enzymů katalyzuje tvorbu vodíkových vazeb mezi komplementárními nukleotidy při replikaci DNA?


Medicína Biologie otázka ID 2471

Počet různých kodonů je:


Medicína Biologie otázka ID 2470

Při replikaci DNA slouží jako matrice:


Medicína Biologie otázka ID 2467

Aminokyseliny jsou na místo syntézy bílkovin přenášeny pomocí:


Medicína Biologie otázka ID 2465

Ve které z následujících molekul je uloženo nejvíce energie?


Medicína Biologie otázka ID 2463

V hypotonickém prostředí dochází u živočišných buněk k:


Medicína Biologie otázka ID 2462

V hypertonickém prostředí dochází u živočišných buněk k:


Medicína Biologie otázka ID 2461

V hypertonickém prostředí dochází u rostlinných buněk k:


Medicína Biologie otázka ID 2460

Heterotrofní buňky:


Medicína Biologie otázka ID 2455

Translace je:


1 [2] 3
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.