Tato podkapitola je první z těch, jež jsou věnovány ryze lidskému tělu. Naleznete zde otázky zaměřené jak na kostru jako celek, tak na strukturu kostí, jejich vznik či remodelaci. Důležitou součástí jsou úlohy cílené na jednotlivé kosti včetně jejich latinských názvů – s těmi se v testech skutečně můžete setkat, je tedy dobré znát názvy kostí nejen česky, ale též latinsky. Tato znalost se vám navíc bude hodit hned v prvních měsících studia medicíny a může vám přinést drobný náskok před kolegy, kteří latinskému názvosloví tolik úsilí před přijímačkami nevěnovali.

Modelové otázky - Kosterní soustava

Medicína Biologie otázka ID 3095

Určete správně pojmenované kosti hlavy:


Medicína Biologie otázka ID 3094

Křížová kost:


Medicína Biologie otázka ID 3092

Vyberte nesprávné tvrzení:


Medicína Biologie otázka ID 3091

Symfýza:


Medicína Biologie otázka ID 3085

Vyberte správné tvrzení:


Medicína Biologie otázka ID 3084

Vyberte správné tvrzení:


Medicína Biologie otázka ID 2570

Vyberte správné tvrzení:


Medicína Biologie otázka ID 2569

Vyberte zubní vzorec trvalého chrupu:


Medicína Biologie otázka ID 2566

Vyberte nesprávné tvrzení:


Medicína Biologie otázka ID 2563

Kost pánevní se skládá:


1 [2] 3
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.