Druhá biochemická kapitola doplňuje tu předchozí o zbylá témata náležící do této oblasti chemie. Najdete zde otázky věnované struktuře, funkci a metabolismu nukleových kyselinvitamínů hormonů, stejně tak jsou obsahem této kapitoly obecné otázky týkající se metabolismu buněk lidského těla. Jedná se o kapitolu sjednocující řadu témat, která jsou v rámci lidského metabolismu spjata mnohdy velmi komplexně. Klíčem k pochopení a zapamatování si informací je tak v případě této kapitoly tvorba asociací mezi jednotlivými tématy.

Modelové otázky - Nukleové kyseliny, vitamíny, hormony, metabolismus

Medicína Chemie otázka ID 2933

Jak se nazývá proces syntézy DNA podle již existujícího řetězce DNA?


Medicína Chemie otázka ID 2932

Kolik uhlíků má ribóza?


Medicína Chemie otázka ID 2931

Co je to nukleosid?


Medicína Chemie otázka ID 2929

Které tvrzení o DNA není pravdivé?


Medicína Chemie otázka ID 2928

Jaký náboj má DNA rozpuštěná ve vodě?


1 [2]
Tipy k přijímačkám
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2022 Scholastik s.r.o.