Otázky této kapitoly zaměřené na stavbu atomu prověří vaši znalost elementárních částickvantových číselelektronové konfigurace a dalších pro chemii významných vlastností atomů. Naleznete zde také úlohy věnující se periodické tabulce prvků, rozdělení prvků do skupin a period a vlastnostem prvků v souvislosti právě s periodickou tabulkou. Obsah této kapitoly představuje základní informace, které jsou potřeba ke zvládnutí kapitol dalších, neboť znalost principů stavby atomu vám významně usnadní pochopení dalších oblastí chemie, a zjednoduší vám tak přípravu na přijímací zkoušky.

Modelové otázky - Stavba atomu, periodická soustava prvků

Medicína Chemie otázka ID 2801

Protony se nachází v:


Medicína Chemie otázka ID 2800

Vyberte nesprávné tvrzení:


Medicína Chemie otázka ID 2796

Pro elektronegativitu platí:


Medicína Chemie otázka ID 2795

Kolik valenčních elektronů má atom prvku s protonovým číslem 14?


Medicína Chemie otázka ID 2793

Kolik valenčních elektronů má atom hliníku?


Medicína Chemie otázka ID 2791

Mezi kovy patří prvek s protonovým číslem:


Medicína Chemie otázka ID 2790

Který z následujících prvků patří mezi kovy?


Medicína Chemie otázka ID 2789

Který z následujících prvků je nekov?


Medicína Chemie otázka ID 2788

Mezi přechodné prvky nepatří:


Medicína Chemie otázka ID 2786

Mezi prvky V.A skupiny patří:


[1] 2
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.