Otázky této kapitoly zaměřené na stavbu atomu prověří vaši znalost elementárních částickvantových číselelektronové konfigurace a dalších pro chemii významných vlastností atomů. Naleznete zde také úlohy věnující se periodické tabulce prvků, rozdělení prvků do skupin a period a vlastnostem prvků v souvislosti právě s periodickou tabulkou. Obsah této kapitoly představuje základní informace, které jsou potřeba ke zvládnutí kapitol dalších, neboť znalost principů stavby atomu vám významně usnadní pochopení dalších oblastí chemie, a zjednoduší vám tak přípravu na přijímací zkoušky.

Modelové otázky - Stavba atomu, periodická soustava prvků

Medicína Chemie otázka ID 2782

Mezi p3 prvky nepatří:


Medicína Chemie otázka ID 2776

Jakých hodnot nabývá vedlejší kvantové číslo, pokud je hlavní kvantové číslo n = 3?


Medicína Chemie otázka ID 2773

Které z následujících čísel se běžně neuvádí při zápisu izotopu určitého prvku?


Medicína Chemie otázka ID 2772

Atom se skládá z:


1 [2]
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.