Zatímco kapitola Mechanika I se věnuje převážně hmotným bodům, jejich pohybům a vlastnostem těchto pohybů, Mechanika II obsahuje otázky týkající se kapalin (hydrostatika hydrodynamika) a plynů (aerostatika aerodynamika). Obě kapitoly se však prolínají a obsahově doplňují, mělo by na ně být tedy nahlíženo společně. Těžištěm Mechaniky I byly příklady s pohyby těles (hmotných bodů), v této kapitole dostávají větší prostor další neméně důležité otázky a principy z mechaniky.

Modelové otázky - Mechanika II

Medicína Fyzika otázka ID 3247

Normální atmosférický tlak přibližně odpovídá tlaku:


Medicína Fyzika otázka ID 3246

Jaká je přibližně normální hodnota atmosférického tlaku?


Medicína Fyzika otázka ID 3245

Stůl stojí na 4 nohou se čtvercovým průřezem o straně 5 cm. Jakým tlakem působí stůl na podlahu, na níž stojí, jestliže každá z nohou váží 3 kg, deska stolu 10 kg a na stole leží knihy o hmotnosti 15 kg?


Medicína Fyzika otázka ID 3243

Dojde­‑li k zúžení trubice na ¼ poloměru, jak se tato změna projeví na rychlosti proudění kapaliny v trubici?


Medicína Fyzika otázka ID 3239

Která z možností obsahuje správně přiřazené dvojice „fyzikální veličina – fyzikální jednotka“?


Medicína Fyzika otázka ID 3238

Která z možností obsahuje pouze správně zapsané rozměry fyzikálních jednotek?


Medicína Fyzika otázka ID 3236

Jaká je účinnost stroje o příkonu 6,5 kW, který vykoná za 150 minut práci 55 MJ?


Medicína Fyzika otázka ID 3235

Který z následujících řádků obsahuje pouze správně napsané vzorce?


Medicína Fyzika otázka ID 3233

Jaké je znění a vzorec Hookova zákona?


Medicína Fyzika otázka ID 3232

Co popisuje Hookův zákon?


[1] 2
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.