Doporučená literatura

Každá z lékařských fakult uvádí vlastní seznam doporučené literatury. Zde uvedený seznam je průřezovým výčtem vhodné literatury.

Učebnice

  • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia (teoretická a praktická část). 12. vydání. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2021. ISBN 978-80-7182-319-3.

Základní literatura

  • MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL a Iva SLANINOVÁ. Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie). Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9045-3.
  • KOČÁREK, Eduard, Zdeněk SEDLÁČEK, et al. Modelové otázky z biologie pro přijímací zkoušky. 7., upravené vydání. Praha: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2019. ISBN 978-80-246-4443-1.
  • KOLÁŘOVÁ, Hana, Svatava DVOŘÁČKOVÁ a Vlastimila CHALUPOVÁ­‑KARLOVSKÁ. Modelové otázky pro přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie. 2., upravené vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019. ISBN 978-80-244-5454-2.
  • KUČEROVÁ, Alena, Marie LUDVÍKOVÁ, et al. Biologie 2019: modelové otázky k přijímacím zkouškám. Plzeň: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2019. ISBN 978-80-88120-25-4.

Rozšiřující literatura

  • BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. 2., přepracované vydání. Brno: Didaktis, 2013. ISBN 978-80-7358-231-9.
  • KOČÁREK, Eduard. Genetika: obecná genetika a cytogenetika, molekulární biologie, biotechnologie, genomika. 2. vydání. Praha: Scientia, 2008. ISBN 978-80-86960-36-4.
  • ZÁVODSKÁ, Radka. Biologie buněk: základy cytologie, bakteriologie, virologie. Praha: Scientia, 2006. ISBN 80-86960-15-3.

Další možné zdroje užitečných informací

Skvělým zdrojem informací z mnoha oborů včetně biologie je Khan academy (v české mutaci pak Khanova škola), kde naleznete řadu názorných videí, která vám můžou pomoci pochopit obtížnější koncepty a usnadnit vám tak učení: https://khanovaskola.cz/.

Tipy k přijímačkám na medicínu
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Copyright © 2022 Scholastik s.r.o.