Doporučená literatura

Každá z lékařských fakult uvádí vlastní seznam doporučené literatury. Zde uvedený seznam je průřezovým výčtem vhodné literatury.

Učebnice

 • MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. 3. vydání. Brno: Proton, 2013. ISBN 978-80-902402-0-9.
 • MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl. 3. vydání. Brno: Proton, 2014. ISBN 978-80-902402-5-4.
 • MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl. 3. vydání. Brno: Proton, 2011. ISBN 978-80-902402-6-1.
 • MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie – sbírka příkladů pro studenty středních škol. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004. ISBN 80-902402-2-4.

Základní literatura

 • MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL a Iva SLANINOVÁ. Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie). Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9045-3.
 • BLANICKÝ, Petr a Václav PELOUCH. Modelové otázky z chemie pro přijímací zkoušky. 7., upravené vydání. Praha: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2019. ISBN 978-80-246-4441-7.
 • KOLÁŘOVÁ, Hana, Svatava DVOŘÁČKOVÁ a Vlastimila CHALUPOVÁ­‑KARLOVSKÁ. Modelové otázky pro přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie. 2., upravené vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019. ISBN 978-80-244-5454-2.
 • BENEŠ, Jiří a Zdeněk KUBEŠ. Fyzika 2019: modelové otázky k přijímacím zkouškám. Plzeň: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2019. ISBN 978-80-88120-27-8.

Rozšiřující literatura

 • BENEŠOVÁ, Marika, Erna PFEIFEROVÁ a Hana SATRAPOVÁ. Odmaturuj! z chemie. 2., přepracované vydání. Brno: Didaktis, 2014. ISBN 978-80-7358-232-6.

Další možné zdroje užitečných informací

Názorná a snadno pochopitelná videa z oblasti chemie můžete najít například na webu Khanovy školy (v originále Khan academy): https://khanovaskola.cz/.

Pro snazší učení se převážně organických a biochemických vzorců a struktur existuje řada mobilních aplikací, dostupných jak na Android, tak iOS (například Amino acid quiz).

Doporučená literatura

Každá z lékařských fakult uvádí vlastní seznam doporučené literatury. Zde uvedený seznam je průřezovým výčtem vhodné literatury.

Učebnice

 • SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. 6., upravené a doplněné vydání. Praha: Prometheus, 2019. ISBN 978-80-7196-475-9.

Základní literatura

 • MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL a Iva SLANINOVÁ. Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie). Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9045-3.
 • HEŘMAN, Petr, Evžen AMLER, Tomáš BLAŽEK, et al. Modelové otázky z fyziky pro přijímací zkoušky. 7., upravené vydání. Praha: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2019. ISBN 978-80-246-4445-5.
 • KOLÁŘOVÁ, Hana, Svatava DVOŘÁČKOVÁ a Vlastimila CHALUPOVÁ­‑KARLOVSKÁ. Modelové otázky pro přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie. 2., upravené vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019. ISBN 978-80-244-5454-2.
 • BENEŠ, Jiří a Zdeněk KUBEŠ. Fyzika 2019: modelové otázky k přijímacím zkouškám. Plzeň: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2019. ISBN 978-80-88120-27-8.

Rozšiřující literatura

 • TARÁBEK, Pavol a Petra ČERVINKOVÁ. Odmaturuj! z fyziky. 2. vydání. Brno: Didaktis, 2006. ISBN 978-80-7358-058-2.

Další možné zdroje užitečných informací

Velmi nápomocným zdrojem informací o fyzice je například web Encyklopedie fyziky, vytvořený Jaroslavem Reichlem a Martinem Všetičkou: http://fyzika.jreichl.com/.

Dalším vhodným zdrojem informací z oblasti středoškolské fyziky je web Fyzika 007, který předkládá fyzikální témata ve snadno pochopitelné podobě: https://www.fyzika007.cz/.

Doporučená literatura

Každá z lékařských fakult uvádí vlastní seznam doporučené literatury. Zde uvedený seznam je průřezovým výčtem vhodné literatury.

Učebnice

 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia (teoretická a praktická část). 12. vydání. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2021. ISBN 978-80-7182-319-3.

Základní literatura

 • MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL a Iva SLANINOVÁ. Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie). Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9045-3.
 • KOČÁREK, Eduard, Zdeněk SEDLÁČEK, et al. Modelové otázky z biologie pro přijímací zkoušky. 7., upravené vydání. Praha: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2019. ISBN 978-80-246-4443-1.
 • KOLÁŘOVÁ, Hana, Svatava DVOŘÁČKOVÁ a Vlastimila CHALUPOVÁ­‑KARLOVSKÁ. Modelové otázky pro přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie. 2., upravené vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019. ISBN 978-80-244-5454-2.
 • KUČEROVÁ, Alena, Marie LUDVÍKOVÁ, et al. Biologie 2019: modelové otázky k přijímacím zkouškám. Plzeň: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2019. ISBN 978-80-88120-25-4.

Rozšiřující literatura

 • BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. 2., přepracované vydání. Brno: Didaktis, 2013. ISBN 978-80-7358-231-9.
 • KOČÁREK, Eduard. Genetika: obecná genetika a cytogenetika, molekulární biologie, biotechnologie, genomika. 2. vydání. Praha: Scientia, 2008. ISBN 978-80-86960-36-4.
 • ZÁVODSKÁ, Radka. Biologie buněk: základy cytologie, bakteriologie, virologie. Praha: Scientia, 2006. ISBN 80-86960-15-3.

Další možné zdroje užitečných informací

 • Skvělým zdrojem informací z mnoha oborů včetně biologie je Khan academy (v české mutaci pak Khanova škola), kde naleznete řadu názorných videí, která vám můžou pomoci pochopit obtížnější koncepty a usnadnit vám tak učení: https://khanovaskola.cz/.

Doporučená literatura

Každá z lékařských fakult uvádí vlastní seznam doporučené literatury. Zde uvedený seznam je průřezovým výčtem vhodné literatury.

Učebnice

 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia (teoretická a praktická část). 12. vydání. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2021. ISBN 978-80-7182-319-3.

Základní literatura

 • MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL a Iva SLANINOVÁ. Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie). Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9045-3.
 • KOČÁREK, Eduard, Zdeněk SEDLÁČEK, et al. Modelové otázky z biologie pro přijímací zkoušky. 7., upravené vydání. Praha: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2019. ISBN 978-80-246-4443-1.
 • KOLÁŘOVÁ, Hana, Svatava DVOŘÁČKOVÁ a Vlastimila CHALUPOVÁ­‑KARLOVSKÁ. Modelové otázky pro přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie. 2., upravené vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019. ISBN 978-80-244-5454-2.
 • KUČEROVÁ, Alena, Marie LUDVÍKOVÁ, et al. Biologie 2019: modelové otázky k přijímacím zkouškám. Plzeň: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2019. ISBN 978-80-88120-25-4.

Rozšiřující literatura

 • BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. 2., přepracované vydání. Brno: Didaktis, 2013. ISBN 978-80-7358-231-9.
 • KOČÁREK, Eduard. Genetika: obecná genetika a cytogenetika, molekulární biologie, biotechnologie, genomika. 2. vydání. Praha: Scientia, 2008. ISBN 978-80-86960-36-4.
 • ZÁVODSKÁ, Radka. Biologie buněk: základy cytologie, bakteriologie, virologie. Praha: Scientia, 2006. ISBN 80-86960-15-3.

Další možné zdroje užitečných informací

Skvělým zdrojem informací z mnoha oborů včetně biologie je Khan academy (v české mutaci pak Khanova škola), kde naleznete řadu názorných videí, která vám můžou pomoci pochopit obtížnější koncepty a usnadnit vám tak učení: https://khanovaskola.cz/.

Tipy k přijímačkám
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2022 Scholastik s.r.o.