Modelové otázky - Přijímačky na Medicínu

Medicína Chemie otázka ID 3688

Kolik molů draselných iontů obsahuje roztok vzniklý rozpuštěním 35 gramů chloridu draselného ve vodě? Ar(K) = 39; Ar(Cl) = 35,5


Medicína Chemie otázka ID 3687

Jaký objem bude za standardních podmínek zaujímat 250 gramů kryptonu?


Medicína Chemie otázka ID 3686

Molární hmotnost plynné směsi je 28 g/mol. Jaká je hustota této směsi za standardních podmínek?


Medicína Chemie otázka ID 3685

Reakcí hliníku s chlorovodíkem vzniká chlorid hlinitý a vodík. Kolik gramů chlorovodíku potřebujeme k přípravě 58 gramů chloridu hlinitého? Ar(Al) = 27; Ar(Cl) = 35,5


Medicína Chemie otázka ID 3683

Jaká je hustota argonu za standardních podmínek? Ar(Ar) = 40


Medicína Chemie otázka ID 3678

Jaká je hmotnost 20 litrů methanu za standardních podmínek?


Medicína Chemie otázka ID 3677

Jaký objem vodíku vznikne při reakci 5 gramů sodíku s nadbytkem vody? Ar(Na) = 23


Medicína Chemie otázka ID 3675

Jaká je hmotnost 2,8 molu propenu?


Medicína Chemie otázka ID 3674

Jaká je hmotnost 1 atomu fluoru? Ar(F) = 19


Medicína Chemie otázka ID 3668

Kolik gramů dusičnanu stříbrného je potřeba pro úplné vysrážení chloridových iontů z roztoku vzniklého rozpuštěním 25 g chloridu sodného? Ar(Ag) = 108; Ar(Na) = 23; Ar(Cl) = 35,5


[1] 2 3 4 5 6 ... 62
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.