Modelové otázky - Přijímačky na Medicínu

Medicína Fyzika otázka ID 3597

Co platí o optické mohutnosti tenké skleněné plankonvexní čočky ve vzduchu?


Medicína Fyzika otázka ID 3595

Které tvrzení o krátkozrakém oku je pravdivé?


Medicína Fyzika otázka ID 3594

O konvenční zrakové vzdálenosti platí:


Medicína Fyzika otázka ID 3592

K čemu dojde, jestliže člověk trpící dalekozrakostí bude pozorovat předměty pod vodou s otevřenýma očima?


Medicína Fyzika otázka ID 3591

Jaký je fyzikální rozměr indexu lomu?


Medicína Fyzika otázka ID 3589

Čím je tvořen Galileův (holandský) dalekohled?


Medicína Fyzika otázka ID 3587

Jaký bude vzájemný vztah dvou paprsků, jestliže druhý paprsek vznikne odrazem prvního paprsku od soustavy dvou navzájem kolmých rovinných zrcadel v rovině kolmé na tato zrcadla, přičemž se paprsek odrazí od jednoho zrcadla k druhému a poté putuje pryč?


Medicína Fyzika otázka ID 3584

Jaká je výška a orientace obrazu tvořeného dutým kulovým zrcadlem o poloměru křivosti 10 m, jestliže je před zrcadlem ve vzdálenosti 20 m umístěn předmět o výšce 2 m?


Medicína Fyzika otázka ID 3583

Co platí o krátkozrakém oku?


Medicína Fyzika otázka ID 3580

K čemu slouží spojná čočka brýlí?


1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ... 62
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.