Modelové otázky - Přijímačky na Medicínu

Medicína Chemie otázka ID 3667

Jaká je hmotnost 250 l amoniaku za standardních podmínek?


Medicína Chemie otázka ID 3666

Jaká je hustota směsi plynu tvořené ze 40 % kyslíkem a z 60 % dusíkem za standardních podmínek?


Medicína Chemie otázka ID 3665

Jakou hustotu má za standardních podmínek plynný oxid uhelnatý?


Medicína Chemie otázka ID 3663

Při reakci zinku s nadbytkem kyseliny chlorovodíkové vzniklo 20 l vodíku. Kolik gramů zinku reagovalo? Ar(Zn) = 65


Medicína Chemie otázka ID 3662

Kolik gramů glukózy vznikne v průběhu fotosyntézy, pokud je spotřebováno 100 litrů oxidu uhličitého (reakce probíhá za standardních podmínek)?


Medicína Chemie otázka ID 3661

Pro hmotnosti 1 atomu vápníku a 1 atomu hořčíku platí:


Medicína Chemie otázka ID 3660

Rozpustíme­‑li 1 mol bromidu draselného v 5 litrech vody, dostaneme roztok:


Medicína Chemie otázka ID 3659

Mezi základní jednotky SI patří:


Medicína Chemie otázka ID 3656

Avogadrova konstanta je:


Medicína Chemie otázka ID 3655

Určete hmotnost jednoho atomu přirozeného uhlíku:


1 [2] 3 4 5 6 7 ... 62
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.