Tato kapitola je obsahově poměrně nehomogenní, jelikož se snaží obsáhnout jak fyziologii samotné eukaryotní buňky, tak mnohobuněčných organismů, které jsou těmito buňkami tvořeny. Naleznete zde tedy otázky ověřující vaše znalosti v oblasti obecné fyziologie eukaryotních organismů, druhových rozdílů mezi mnohobuněčnými organismy, jejichtaxonomie a nejdůležitějších vlastností těchto organismů. Část kapitoly je tvořena také úlohami věnovanými rozmnožování mnohobuněčných organismů.

Modelové otázky - Eukaryotická buňka: Fyziologie

Medicína Biologie otázka ID 3023

Klíště obecné (Ixodes ricinus) je u nás známé pro možnost přenosu:


Medicína Biologie otázka ID 3022

Vyberte pravdivé tvrzení:


Medicína Biologie otázka ID 3021

Mezi hlodavce (Rodentia) nepatří:


Medicína Biologie otázka ID 3020

Červené krvinky savců:


Medicína Biologie otázka ID 3019

Pokud jedinec tvoří pouze samčí, nebo pouze samičí gamety, hovoříme o:


Medicína Biologie otázka ID 2496

Srdce většiny plazů je tvořeno:


Medicína Biologie otázka ID 2495

Zimnička (Plasmodium) patří mezi:


Medicína Biologie otázka ID 2494

Žebříčkovitou nervovou soustavu nalezneme u:


Medicína Biologie otázka ID 2493

Výrazný pohlavní dimorfismus můžeme pozorovat u:


Medicína Biologie otázka ID 2492

Mezi ploštěnce (Platyhelminthes) nepatří:


[1] 2
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.