V této kapitole je pozornost upřena k organismům strukturně i funkčně jednodušším, než jsou organismy eukaryotní, tedy k virům prokaryotům (což je pojem nejčastěji označující bakterie archea). Otázky se zaměřují především na rozdíly mezi nebuněčnými (viry), prokaryotickou a eukaryotickou buňkou, dále na základní stavbu a fyziologii virů a prokaryotických buněk a na onemocnění způsobovaná patogeny z řad těchto organismů.

Modelové otázky - Viry a prokaryota

Medicína Biologie otázka ID 3044

Opar způsobuje virus:


Medicína Biologie otázka ID 3041

Vyberte správné tvrzení o bakteriofázích:


Medicína Biologie otázka ID 3039

Vyberte správné tvrzení o nukleových kyselinách:


Medicína Biologie otázka ID 3036

Vyberte správné tvrzení o retrovirech:


Medicína Biologie otázka ID 3035

Vyberte správné tvrzení o virech:


Medicína Biologie otázka ID 3032

Mezi organismy s prokaryotickou buňkou řadíme:


Medicína Biologie otázka ID 2526

Cyanofágy jsou:


Medicína Biologie otázka ID 2521

Mezi virová onemocnění nepatří:


Medicína Biologie otázka ID 2520

Viry patří mezi:


Medicína Biologie otázka ID 2519

Pro prokaryota platí:


1 [2] 3
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.