V této kapitole je pozornost upřena k organismům strukturně i funkčně jednodušším, než jsou organismy eukaryotní, tedy k virům prokaryotům (což je pojem nejčastěji označující bakterie archea). Otázky se zaměřují především na rozdíly mezi nebuněčnými (viry), prokaryotickou a eukaryotickou buňkou, dále na základní stavbu a fyziologii virů a prokaryotických buněk a na onemocnění způsobovaná patogeny z řad těchto organismů.

Modelové otázky - Viry a prokaryota

Medicína Biologie otázka ID 2518

Bakterie se rozmnožují:


Medicína Biologie otázka ID 2516

Mezi bakteriální infekce patří:


Medicína Biologie otázka ID 2514

Bičíky po celém povrchu buňky mají:


Medicína Biologie otázka ID 2513

Kde probíhají procesy transkripce a translace u bakterií?


Medicína Biologie otázka ID 2512

Buněčná stěna bakterií:


Medicína Biologie otázka ID 2511

Gramnegativní bakterie se barví:


Medicína Biologie otázka ID 2510

Grampozitivní bakterie se barví:


Medicína Biologie otázka ID 2509

Bakterie:


Medicína Biologie otázka ID 2508

Vyberte správné tvrzení o prokaryotech:


Medicína Biologie otázka ID 2507

Bakterie jsou:


1 2 [3]
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.