V této kapitole se v návaznosti na kapitolu předcházející objevují příklady věnované elektromagnetickým dějům a jevům. Najdete zde otázky o střídavém elektrickém proudu, jeho vlastnostech a obvodech, dále otázky o elektromagnetické indukcielektromagnetickém oscilátorupolovodičových součástkách a v neposlední řadě také úlohy o praktických aspektech elektrického proudu a o elektrické rozvodné síti. Podobně jako v následující kapitole Elektromagnetické vlnění lze u řady úloh hledat analogie s mechanickým kmitáním a vlněním, neboť se znalosti z těchto kapitol vzájemně prolínají a doplňují.

Modelové otázky - Elektřina a magnetismus II

Medicína Fyzika otázka ID 3526

Jaká je podmínka rezonance u oscilačního LC obvodu, jehož kmitání bylo vynuceno vnějším zdrojem harmonického střídavého proudu o úhlové frekvenci Ω, je­‑li úhlová frekvence kmitání oscilátoru značena Ω0?


Medicína Fyzika otázka ID 3525

Ztrátový výkon:


Medicína Fyzika otázka ID 3522

Který z následujících vztahů lze použít ke správnému výpočtu magnetického indukčního toku φ rovinnou plochou S, jestliže α je úhel svíraný normálou plochy S a vektorem magnetické indukce B?


Medicína Fyzika otázka ID 3520

Jakým způsobem lze vyjádřit proudový zesilovací činitel β tranzistoru pomocí vstupního proudu I1 a výstupního proudu I2?


Medicína Fyzika otázka ID 3517

Z jakého důvodu je v matematickém vyjádření Faradayova zákona pro indukované napětí znaménko minus?


Medicína Fyzika otázka ID 3515

Induktance XL:


Medicína Fyzika otázka ID 3514

Které z následujících tvrzení správně popisuje obvod se střídavým proudem?


Medicína Fyzika otázka ID 3509

Pro částice urychlované v cyklotronu platí:


Medicína Fyzika otázka ID 3508

Které z následujících tvrzení o tranzistoru je správné?


Medicína Fyzika otázka ID 3501

Která z následujících dvojic „elektrické zařízení/součástka – podstata tohoto zařízení / této součástky“ je nesprávná?


[1] 2 3 4
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.