V této kapitole se v návaznosti na kapitolu předcházející objevují příklady věnované elektromagnetickým dějům a jevům. Najdete zde otázky o střídavém elektrickém proudu, jeho vlastnostech a obvodech, dále otázky o elektromagnetické indukcielektromagnetickém oscilátorupolovodičových součástkách a v neposlední řadě také úlohy o praktických aspektech elektrického proudu a o elektrické rozvodné síti. Podobně jako v následující kapitole Elektromagnetické vlnění lze u řady úloh hledat analogie s mechanickým kmitáním a vlněním, neboť se znalosti z těchto kapitol vzájemně prolínají a doplňují.

Modelové otázky - Elektřina a magnetismus II

Medicína Fyzika otázka ID 3479

O Faradayových zákonech elektrolýzy platí:


Medicína Fyzika otázka ID 3477

Odpor ideálního rezistoru je v obvodu se střídavým proudem vzhledem k obvodu se stejnosměrným proudem:


Medicína Fyzika otázka ID 3476

Co je to tranzistorový jev?


Medicína Fyzika otázka ID 3475

Jaká ze změn indukčnosti L cívky a kapacity C kondenzátoru vede k zachování frekvence oscilačního LC obvodu?


Medicína Fyzika otázka ID 3473

Jakým způsobem jsou okamžitý proud a napětí oscilačního LC obvodu závislé na čase?


Medicína Fyzika otázka ID 3472

Které z následujících tvrzení správně popisuje vlastnosti vedení elektrického proudu v rozdílných prostředích?


Medicína Fyzika otázka ID 3469

O konduktivitě platí:


Medicína Fyzika otázka ID 3465

Jak se nazývá veličina charakterizující vlastnosti obvodu složeného z rezistoru, cívky a kondenzátoru?


Medicína Fyzika otázka ID 3464

Které z následujících tvrzení popisuje situaci, jež nastane, jestliže na nabitou částici s nulovou rychlostí začne působit homogenní elektrické pole?


Medicína Fyzika otázka ID 3463

Co je základem tranzistoru?


1 2 [3] 4
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.