Příklady z termiky, tedy části fyziky zabývající se vlastnostmi látek v kontextu teploty, se v testech v rámci přijímacích řízení rovněž běžně vyskytují. Podoborem termiky je termodynamika (nauka o teple a tepelných jevech), která tvoří v této kapitole nemalou část úloh. Naleznete zde příklady týkající se teploty a jejích změn, tepla, tepelných výměn, dějů s (ideálním) plynem a termodynamických zákonů. Podobně jako u jiných kapitol i v této dochází k vzájemnému prolínání témat a obsahu otázek, zde především s kapitolou následující, věnující se molekulové fyzice.

Modelové otázky - Termika

Medicína Fyzika otázka ID 3347

Jaký je rozměr jednotky tepelné kapacity v základních jednotkách soustavy SI?


Medicína Fyzika otázka ID 3346

Která tři tvrzení jsou základem kinetické teorie stavby látek?


Medicína Fyzika otázka ID 3344

Čemu odpovídá vnitřní energie soustavy?


Medicína Fyzika otázka ID 3343

Jakým způsobem dochází k přenosu většiny tepla ve volném prostoru (v kosmu)?


Medicína Fyzika otázka ID 3342

Jaká situace nastane, jestliže dojde k otevření dveří fungující chladničky uvnitř izolovaného prostoru?


Medicína Fyzika otázka ID 3341

Jaká situace nastane po ukončení jednoho cyklu termodynamického kruhového děje v systému složeném z tepelného stroje a rezervoárů (ohřívač, chladič) se stabilní teplotou?


Medicína Fyzika otázka ID 3340

Co vyjadřuje účinnost tepelného stroje?


Medicína Fyzika otázka ID 3338

Jaká je přibližná teplota zdravého lidského těla?


Medicína Fyzika otázka ID 3335

Jak lze popsat rovnovážný stav?


Medicína Fyzika otázka ID 3333

Který z převodů mezi termodynamickou a Celsiovou teplotou je nesprávný?


[1] 2
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.