Příklady z termiky, tedy části fyziky zabývající se vlastnostmi látek v kontextu teploty, se v testech v rámci přijímacích řízení rovněž běžně vyskytují. Podoborem termiky je termodynamika (nauka o teple a tepelných jevech), která tvoří v této kapitole nemalou část úloh. Naleznete zde příklady týkající se teploty a jejích změn, tepla, tepelných výměn, dějů s (ideálním) plynem a termodynamických zákonů. Podobně jako u jiných kapitol i v této dochází k vzájemnému prolínání témat a obsahu otázek, zde především s kapitolou následující, věnující se molekulové fyzice.

Modelové otázky - Termika

Medicína Fyzika otázka ID 3332

Který z převodů mezi termodynamickou a Celsiovou teplotou je správný?


Medicína Fyzika otázka ID 3329

Jaké jsou možnosti šíření tepla?


Medicína Fyzika otázka ID 3328

Pro termodynamicky rovnovážnou soustavu platí:


Medicína Fyzika otázka ID 3327

Která z dvojic „druh děje v ideálním plynu – vlastnost tohoto děje“ je uvedena správně?


Medicína Fyzika otázka ID 3319

K adiabatickému stlačení plynu dojde tehdy, když:


Medicína Fyzika otázka ID 3317

Které z následujících tvrzení platí pro cyklicky pracující tepelný stroj?


Medicína Fyzika otázka ID 3315

Jaké veličině přísluší jednotka J/kg?


Medicína Fyzika otázka ID 3305

Které tvrzení platí o druhém termodynamickém zákonu?


Medicína Fyzika otázka ID 3303

Jaké množství energie je potřeba k ohřátí 150 l vody ze 40 °C na 60 °C? Pro ohřátí 1 kg vody o 1 °C je potřeba přibližně 1 kcal = 4 185 J.


1 [2]
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.