Tato kapitola pokrývá část učiva fyziky střední školy o elektřině a magnetismu, především se zaměřením na stejnosměrný elektrický proud, jeho vlastnosti, obvody a děje a jevy s nimi souvisejícími. Dále se zde vyskytují otázky týkající se základních součástek elektrických obvodů a jejich zapojení nebo otázky na vlastnosti elektrických spotřebičů a strojů. Tato a další dvě kapitoly (Elektřina a magnetismus II, Elektromagnetické vlnění) by tak měly obsáhnout velmi rozsáhlou oblast fyziky, k jejímuž ovládnutí je nezbytná nejen znalost patřičných fyzikálních vzorečků, ale která rovněž prověří vaši prostorovou představivost a schopnost logického uvažování. Bez toho správné využití výše zmíněných vzorečků není možné, neboť se často neobejdete bez odvozování či dosazování.

Modelové otázky - Elektřina a magnetismus I

Medicína Fyzika otázka ID 3439

Jaká je celková vodivost dvou sériově zapojených rezistorů o odporu 25 Ω?


Medicína Fyzika otázka ID 3434

Jakou intenzitu má elektrické pole uvnitř vodivé a nabité koule?


Medicína Fyzika otázka ID 3433

Jaký je vztah mezi intenzitou elektrického pole a vzdáleností od zdroje elektrického pole?


Medicína Fyzika otázka ID 3429

Jouleovo teplo uvolněné na rezistoru o odporu R1 bude oproti Jouleovu teplu uvolněnému na rezistoru o odporu R2 = 10 · R1:


Medicína Fyzika otázka ID 3428

Jednotkou elektrické vodivosti je:


Medicína Fyzika otázka ID 3427

Proces zániku dvou opačných elektrických nábojů o stejné absolutní velikosti, k němuž dochází např. v polovodičích nebo ionizovaném plynu, se nazývá:


Medicína Fyzika otázka ID 3423

Za konstantního odporu je ztrátové teplo součástky obvodu závislé na:


Medicína Fyzika otázka ID 3421

Veličina vyjadřující vliv kvality prostředí na elektrickou sílu působící mezi dvěma elektrickými náboji se nazývá:


Medicína Fyzika otázka ID 3420

Které z následujících tvrzení správně popisuje vlastnosti zapojení kondenzátorů?


Medicína Fyzika otázka ID 3419

Která z dvojic „fyzikální veličina – jednotka této fyzikální veličiny“ je správná?


[1] 2 3
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.