Tato kapitola pokrývá část učiva fyziky střední školy o elektřině a magnetismu, především se zaměřením na stejnosměrný elektrický proud, jeho vlastnosti, obvody a děje a jevy s nimi souvisejícími. Dále se zde vyskytují otázky týkající se základních součástek elektrických obvodů a jejich zapojení nebo otázky na vlastnosti elektrických spotřebičů a strojů. Tato a další dvě kapitoly (Elektřina a magnetismus II, Elektromagnetické vlnění) by tak měly obsáhnout velmi rozsáhlou oblast fyziky, k jejímuž ovládnutí je nezbytná nejen znalost patřičných fyzikálních vzorečků, ale která rovněž prověří vaši prostorovou představivost a schopnost logického uvažování. Bez toho správné využití výše zmíněných vzorečků není možné, neboť se často neobejdete bez odvozování či dosazování.

Modelové otázky - Elektřina a magnetismus I

Medicína Fyzika otázka ID 3395

Jaký je význam Ampérova pravidla u rovného vodiče s proudem?


1 2 [3]
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.