Tato kapitola pokrývá část učiva fyziky střední školy o elektřině a magnetismu, především se zaměřením na stejnosměrný elektrický proud, jeho vlastnosti, obvody a děje a jevy s nimi souvisejícími. Dále se zde vyskytují otázky týkající se základních součástek elektrických obvodů a jejich zapojení nebo otázky na vlastnosti elektrických spotřebičů a strojů. Tato a další dvě kapitoly (Elektřina a magnetismus II, Elektromagnetické vlnění) by tak měly obsáhnout velmi rozsáhlou oblast fyziky, k jejímuž ovládnutí je nezbytná nejen znalost patřičných fyzikálních vzorečků, ale která rovněž prověří vaši prostorovou představivost a schopnost logického uvažování. Bez toho správné využití výše zmíněných vzorečků není možné, neboť se často neobejdete bez odvozování či dosazování.

Modelové otázky - Elektřina a magnetismus I

Medicína Fyzika otázka ID 3418

Které z následujících tvrzení je správné?


Medicína Fyzika otázka ID 3413

Jaká je výsledná vodivost paralelního zapojení tří rezistorů o vodivostech 0,25 S, 50 mS a 5 mS?


Medicína Fyzika otázka ID 3411

Jaký je výsledný odpor sériového zapojení čtyř rezistorů, jestliže dva z nich mají odpor 500 Ω a dva 1,5 kΩ?


Medicína Fyzika otázka ID 3408

Která z nabízených možností obsahuje jednotky seřazené tak, aby odpovídaly pořadí příslušných veličin „elektrický odpor – elektrické napětí – indukčnost cívky – magnetický indukční tok – elektrický proud“?


Medicína Fyzika otázka ID 3405

Jaké množství energie spotřebuje přístroj o příkonu 1,5 kW během pracovního cyklu trvajícího 210 minut?


Medicína Fyzika otázka ID 3403

Elektronvolt (eV) je:


Medicína Fyzika otázka ID 3402

Obecně pro elektrody platí:


Medicína Fyzika otázka ID 3400

Množina bodů, které v elektrickém poli o daných charakteristikách mají stejnou hodnotu elektrického potenciálu, se nazývá:


Medicína Fyzika otázka ID 3399

Jaká je frekvence rotoru elektromotoru, který za minutu vykoná 6 000 otáček?


Medicína Fyzika otázka ID 3396

Znění Ampérova pravidla pravé ruky je následující:


1 [2] 3
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.