Tato kapitola zahrnuje otázky týkající se částicové struktury látek včetně makroskopických projevů těchto vlastností. Obsahově úzce souvisí s úlohami předešlé kapitoly Termika, k níž doplňuje otázky týkající se mimo jiné teplotní roztažnostikrystalických látekpovrchového napětí vlhkosti vzduchu. Dohromady by tedy tyto dvě kapitoly měly pokrývat většinu tematických okruhů molekulové fyziky včetně přesahu do fyziky makrosvěta.

Modelové otázky - Molekulová fyzika

Medicína Fyzika otázka ID 3393

Který z následujících vzorců správně vyjadřuje vztah mezi hydrostatickým tlakem kapaliny a kapilárním tlakem téže kapaliny v úzké kapiláře, do níž kapalina vystoupila a jejíž stěny smáčí, přičemž v kapiláře kapalina díky povrchovému napětí vytváří povrch tvaru kulového vrchlíku?


Medicína Fyzika otázka ID 3392

Jestliže se ve vodě se součinitelem teplotní objemové roztažnosti β1 a teplotou t1 volně vznáší těleso o určitém objemu a se součinitelem teplotní objemové roztažnosti β2 a teplotou t2 = t1, přičemž platí β2 > β1, dojde při zvýšení teploty vody i tělesa na novou teplotu t1‘ = t2‘ k následujícímu:


Medicína Fyzika otázka ID 3390

Pohyb atomů tvořících pevné látky správně popisuje tvrzení:


Medicína Fyzika otázka ID 3388

Která z dvojic „fyzikální veličina – fyzikální jednotka“ je správně přiřazena?


Medicína Fyzika otázka ID 3386

Na čem závisí či nezávisí tlak syté páry nad kapalinou v uzavřené nádobě?


Medicína Fyzika otázka ID 3384

Součinitele teplotní délkové roztažnosti látek α a objemové teplotní roztažnosti látek β mají jednotky:


Medicína Fyzika otázka ID 3383

Správné tvrzení je:


Medicína Fyzika otázka ID 3382

Které z následujících tvrzení o povrchovém napětí je správné?


Medicína Fyzika otázka ID 3381

Jaký je význam relativní vlhkosti vzduchu?


Medicína Fyzika otázka ID 3379

Které tvrzení o tepelné kapacitě a měrné tepelné kapacitě je správné?


[1] 2 3
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.