Tato kapitola zahrnuje otázky týkající se částicové struktury látek včetně makroskopických projevů těchto vlastností. Obsahově úzce souvisí s úlohami předešlé kapitoly Termika, k níž doplňuje otázky týkající se mimo jiné teplotní roztažnostikrystalických látekpovrchového napětí vlhkosti vzduchu. Dohromady by tedy tyto dvě kapitoly měly pokrývat většinu tematických okruhů molekulové fyziky včetně přesahu do fyziky makrosvěta.

Modelové otázky - Molekulová fyzika

Medicína Fyzika otázka ID 3361

Který z následujících typů struktury materiálu vždy vykazuje anizotropní vlastnosti?


Medicína Fyzika otázka ID 3360

Co je příčinou kapilárních jevů?


Medicína Fyzika otázka ID 3359

Do jaké výšky nad volný povrch nádoby vystoupí kapalina v kapiláře, jestliže namísto původní kapiláry bude použita kapilára o trojnásobném průměru?


Medicína Fyzika otázka ID 3357

Jednotkám trojice veličin „měrné skupenské teplo vypařování – molární hmotnost – skupenské teplo tuhnutí“ odpovídají následující vyjádření v základních jednotkách soustavy SI:


Medicína Fyzika otázka ID 3355

Který děj je příčinou procesu, při němž po přilití destilované vody do nádoby, která obsahuje ve vodě rozpustné barvivo v pevném skupenství, dojde k postupnému zbarvování celého tekutého obsahu nádoby?


Medicína Fyzika otázka ID 3352

Na jakém druhu částic lze pozorovat Brownův pohyb?


Medicína Fyzika otázka ID 3351

Které z následujících tvrzení o Brownově pohybu je správné?


Medicína Fyzika otázka ID 3349

Jaké jsou vlastnosti amorfních látek?


1 2 [3]
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.