Tato kapitola zahrnuje otázky týkající se částicové struktury látek včetně makroskopických projevů těchto vlastností. Obsahově úzce souvisí s úlohami předešlé kapitoly Termika, k níž doplňuje otázky týkající se mimo jiné teplotní roztažnostikrystalických látekpovrchového napětí vlhkosti vzduchu. Dohromady by tedy tyto dvě kapitoly měly pokrývat většinu tematických okruhů molekulové fyziky včetně přesahu do fyziky makrosvěta.

Modelové otázky - Molekulová fyzika

Medicína Fyzika otázka ID 3378

Jaký je přibližný vztah mezi součinitelem teplotní délkové roztažnosti α a součinitelem teplotní objemové roztažnosti β?


Medicína Fyzika otázka ID 3373

Z následujících tvrzení o vypařování je nesprávně:


Medicína Fyzika otázka ID 3372

Nejvyšší tepelnou vodivost z uvedených látek má:


Medicína Fyzika otázka ID 3368

Co je to molární tepelná kapacita?


Medicína Fyzika otázka ID 3367

Pro množství tepla, které je potřeba k roztátí 1 kg pevné látky, platí:


Medicína Fyzika otázka ID 3366

Měrné skupenské teplo vypařování:


Medicína Fyzika otázka ID 3365

Čemu odpovídá měrná tepelná kapacita?


Medicína Fyzika otázka ID 3364

Jaký je maximální rozsah rtuťového teploměru?


Medicína Fyzika otázka ID 3363

Jaké tvrzení bude platit o směsi vzniklé smícháním 5 litrů vody o teplotě 10 °C s 20 litry vody o teplotě 30 °C?


Medicína Fyzika otázka ID 3362

Podle jakého vzorce lze vypočítat kapilární tlak, jestliže kapalina tvoří v kapiláře volný povrch ve tvaru kulového vrchlíku?


1 [2] 3
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.