Otázky z této kapitoly jsou určeny k ověření znalostí základních principů fyziky a v různě modifikované podobě jsou nedílnou součástí každého testu v rámci přijímacího řízení ke studiu všeobecného lékařství. Obvykle se zaměřují na veličiny soustavy SI, jejich vlastnosti, rozdělení a převody, často se zde však vyskytují také úlohy testující znalosti matematiky, případně geometrie. Řešení mnohých z těchto otázek vyžaduje zapojení logického myšlení, nejde tedy jen o memorování vzorečků a definic. Znalost principů, na nichž je tato kapitola vystavěna, je užitečná i pro zbylé okruhy otázek, a měla by tedy představovat důležitou část vaší přípravy.

Modelové otázky - Základní pojmy

Medicína Fyzika otázka ID 3167

Objem 0,05 litru odpovídá:


Medicína Fyzika otázka ID 3166

Z následujících jednotek mezi vedlejší jednotky soustavy SI patří:


Medicína Fyzika otázka ID 3165

Z následujících jednotek mezi vedlejší jednotky soustavy SI nepatří:


Medicína Fyzika otázka ID 3162

Z následujících veličin mezi odvozené veličiny soustavy SI nepatří:


Medicína Fyzika otázka ID 3157

Nádoba má tvar válce o poloměru 3,2 cm a tloušťce stěny 2 mm, výška nádoby je 25 cm. Za jak dlouho nádobu naplníme hadičkou při průtoku 5 cm3 · s−1?


Medicína Fyzika otázka ID 3153

0,035 kg destilované vody za normálních podmínek odpovídá objemu:


Medicína Fyzika otázka ID 3152

10 μl destilované vody za normálních podmínek odpovídá hmotnosti:


Medicína Fyzika otázka ID 3151

Které z následujících tvrzení je správné?


Medicína Fyzika otázka ID 3150

Vektorovou veličinou není:


Medicína Fyzika otázka ID 3149

Vektorovou veličinou je:


1 [2] 3 4
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.