Otázky z této kapitoly jsou určeny k ověření znalostí základních principů fyziky a v různě modifikované podobě jsou nedílnou součástí každého testu v rámci přijímacího řízení ke studiu všeobecného lékařství. Obvykle se zaměřují na veličiny soustavy SI, jejich vlastnosti, rozdělení a převody, často se zde však vyskytují také úlohy testující znalosti matematiky, případně geometrie. Řešení mnohých z těchto otázek vyžaduje zapojení logického myšlení, nejde tedy jen o memorování vzorečků a definic. Znalost principů, na nichž je tato kapitola vystavěna, je užitečná i pro zbylé okruhy otázek, a měla by tedy představovat důležitou část vaší přípravy.

Modelové otázky - Základní pojmy

Medicína Fyzika otázka ID 2635

Které fyzikální veličině odpovídá jednotka o rozměru m−1?


Medicína Fyzika otázka ID 2634

Které fyzikální veličině odpovídá jednotka o rozměru kg · m2 · s−2?


Medicína Fyzika otázka ID 2633

Které fyzikální veličině odpovídá jednotka o rozměru m · s−2?


Medicína Fyzika otázka ID 2632

Fyzikální rozměr kg · m2 · s−2 odpovídá jednotce:


Medicína Fyzika otázka ID 2631

Fyzikální rozměr kg · m−1 · s−2 odpovídá jednotce:


Medicína Fyzika otázka ID 2627

Mezi základní jednotky soustavy SI nepatří:


1 2 3 [4]
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.