Otázky z této kapitoly jsou určeny k ověření znalostí základních principů fyziky a v různě modifikované podobě jsou nedílnou součástí každého testu v rámci přijímacího řízení ke studiu všeobecného lékařství. Obvykle se zaměřují na veličiny soustavy SI, jejich vlastnosti, rozdělení a převody, často se zde však vyskytují také úlohy testující znalosti matematiky, případně geometrie. Řešení mnohých z těchto otázek vyžaduje zapojení logického myšlení, nejde tedy jen o memorování vzorečků a definic. Znalost principů, na nichž je tato kapitola vystavěna, je užitečná i pro zbylé okruhy otázek, a měla by tedy představovat důležitou část vaší přípravy.

Modelové otázky - Základní pojmy

Medicína Fyzika otázka ID 3148

Skalární veličinou je:


Medicína Fyzika otázka ID 3143

Kolik je celkem základních fyzikálních veličin soustavy SI?


Medicína Fyzika otázka ID 2655

Ve které z následujících odpovědí je obsažena právě jedna skalární a dvě vektorové veličiny?


Medicína Fyzika otázka ID 2652

Jak vysoko bude hladina kapaliny, pokud se 10 m3 rozlije na vodorovné ploše o rozloze 50 × 20 metrů s dostatečně vysokými stěnami do souvislé vrstvy?


Medicína Fyzika otázka ID 2651

Který z následujících převodů je správně?


Medicína Fyzika otázka ID 2650

Který z následujících převodů není správně?


Medicína Fyzika otázka ID 2649

Jednomu hektolitru odpovídá objem:


Medicína Fyzika otázka ID 2646

Kolik nW odpovídá 100 GW?


Medicína Fyzika otázka ID 2640

Správná dvojice „fyzikální veličina – rozměr této fyzikální veličiny“ je:


Medicína Fyzika otázka ID 2637

Z následujících veličin se mezi bezrozměrné veličiny řadí:


1 2 [3] 4
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.