Tato podkapitola chemie věnující se chemickým výpočtům je zaměřena obecně na příklady s fyzikální veličinou látkové množství. Od těch jednodušších, jejichž cílem je určit neznámé hodnoty fyzikálních veličin souvisejících s látkovým množstvím na základě poskytnutých údajů, dojdete až k těm, u kterých budete muset určovat výtěžky nebo množství reaktantů chemických reakcí na základě výpočtů s látkovým množstvím. Stejně tak jsou v této kapitole obsaženy úlohy využívající hmotnostního zlomku, které ověřují vaše schopnosti určovat složení jak molekul, tak směsí. K úspěšnému vyřešení otázek se předpokládají dobré znalosti napříč celou chemií, od složení anorganických molekul až po základní biochemické reakce. Je tedy sice možné otázky z této kapitoly zkoušet „bez přípravy“, lepší však je věnovat se jim až po studiu chemické teorie.

V úlohách této kapitoly se obecně předpokládá znalost přibližných relativních atomových hmotností vodíku (1), uhlíku (12) a kyslíku (16), případně též dusíku (14). Ostatní potřebné relativní atomové hmotnosti bývají uvedeny v zadání. Při výpočtech se využívá toho, že relativní atomová hmotnost číselně odpovídá molární hmotnosti vyjádřené v jednotkách g/mol. U úloh pracujících s objemem plynu předpokládáme ideální chování plynu.

Modelové otázky - Látkové množství, hmotnostní zlomek

Medicína Chemie otázka ID 3654

Jaký je hmotnostní zlomek síry v thiosíranu sodném? Ar(Na) = 23; Ar(S) = 32


Medicína Chemie otázka ID 3653

Hmotnostní zlomek 0,40 odpovídá uhlíku v:


Medicína Chemie otázka ID 3652

Pro relativní atomovou hmotnost platí:


Medicína Chemie otázka ID 2770

Určete hmotnost chloridu stříbrného vzniklého při srážecí reakci z 20 g dusičnanu stříbrného a 15 g chloridu sodného. Která látka je v nadbytku? Ar(Na) = 23; Ar(Cl) = 35,5; Ar(Ag) = 108


Medicína Chemie otázka ID 2765

Určete hmotnost vody, která vznikla při dokonalém spalování 15 g ethylenu.


Medicína Chemie otázka ID 2763

Určete objem vzduchu, který obsahuje právě 3 kg kyslíku (objemový zlomek kyslíku ve vzduchu je 0,21).


Medicína Chemie otázka ID 2762

Jaká je relativní molekulová hmotnost plynné látky, která má při objemu 3 m3 hmotnost 5 340 g?


Medicína Chemie otázka ID 2761

Jaká je hmotnost plynného kyslíku, který má za standardních podmínek objem 2,4 m3?


Medicína Chemie otázka ID 2760

Jaká je hmotnost oxidu uhličitého, který má za standardních podmínek objem 30 l?


Medicína Chemie otázka ID 2759

Jaká je hmotnost 1,205 · 1024 molekul kyslíku?


1 2 [3] 4 5
Tipy k přijímačkám
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2022 Scholastik s.r.o.