Otázky z této kapitoly jsou určeny k ověření znalostí základních principů fyziky a v různě modifikované podobě jsou nedílnou součástí každého testu v rámci přijímacího řízení ke studiu všeobecného lékařství. Obvykle se zaměřují na veličiny soustavy SI, jejich vlastnosti, rozdělení a převody, často se zde však vyskytují také úlohy testující znalosti matematiky, případně geometrie. Řešení mnohých z těchto otázek vyžaduje zapojení logického myšlení, nejde tedy jen o memorování vzorečků a definic. Znalost principů, na nichž je tato kapitola vystavěna, je užitečná i pro zbylé okruhy otázek, a měla by tedy představovat důležitou část vaší přípravy.

Modelové otázky - Základní pojmy

Medicína Fyzika otázka ID 3183

Která z následujících možností obsahuje pouze skalární fyzikální veličiny?


Medicína Fyzika otázka ID 3182

Jaká bude přibližná výsledná vzdálenost bodu od jeho původní polohy, jestliže tento bod vykoná přímočarý pohyb do vzdálenosti 80 centimetrů, následně se pohybuje opět přímočaře po trase dlouhé 1,2 metru ve směru kolmém k původnímu směru pohybu a poté se pohybuje po trajektorii rovnoběžné s prvním pohybem, ovšem v opačném směru, a to do vzdálenosti 5,5 decimetru?


Medicína Fyzika otázka ID 3181

Jaká bude přibližná výsledná vzdálenost bodu od jeho původní polohy, jestliže tento bod vykoná přímočarý pohyb do vzdálenosti 10 metrů a následně se pohybuje opět přímočaře po trase dlouhé 10 metrů, ovšem ve směru kolmém k původnímu směr pohybu?


Medicína Fyzika otázka ID 3180

Mezi základní jednotky soustavy SI patří:


Medicína Fyzika otázka ID 3178

Správně spárované předpony a mocniny jsou:


Medicína Fyzika otázka ID 3177

Správně spárované předpony a mocniny jsou:


Medicína Fyzika otázka ID 3175

Mezi předpony dílčích fyzikálních jednotek soustavy SI patří:


Medicína Fyzika otázka ID 3172

Plocha 0,1 km2 odpovídá:


Medicína Fyzika otázka ID 3171

Plocha 15 mm2 odpovídá:


Medicína Fyzika otázka ID 3170

Plocha 55 m2 odpovídá:


[1] 2 3 4
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.