Co je součástí přijímacího řízení?

6. 4. 2023

Obsah

Plánujete studium na některé z lékařských fakult v ČR a zajímá vás, co všechno vás bude čekat během přijímacího řízení?

Nejprve si projděte podmínky pro přijetí bez přijímacích zkoušek, třeba se přijímačkám můžete vyhnout úplně Každá fakulta je má jiné, přesné a aktuální informace najdete přímo na webových stránkách jednotlivých fakult. Zjednodušené shrnutí jsme pro vás nachystali v článku Bonifikace a upuštění od zkoušky.

Pokud nesplňujete žádnou z podmínek pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky, přijímačky vás neminout. Přijímací zkoušky jsou vyžadovány na všech fakultách ČR. Ačkoli jsou testy obvykle podobné, liší se v několika klíčových faktorech, jako je počet otázek, maximální počet bodů, počet možností, typ otázek (single-choice nebo multi-choice)  a čas na jejich zodpovězení. Všechny lékařské fakulty testují uchazeče z biologie, chemie a fyziky. V Hradci Králové je navíc testována somatologie a latina. Druhá lékařská fakulta má také test všeobecných studijních předpokladů, který testuje schopnosti kritického a analytického myšlení, porozumění textu a prostorové orientace.

Na druhé a třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy jsou přijímací zkoušky dvoukolové a zahrnují ústní pohovor. V této části zkoušek se kromě komunikačních dovedností testuje i schopnost interpretace a kritického myšlení uchazeče.

Pro jednodušší orientaci jsme základní specifika jednotlivých fakult shrnuli do následující tabulky:

Na nelékařských fakultách jsou přijímací zkoušky zpravidla zaměřeny na jeden nebo maximálně dva obory. Většinou se jedná o test z biologie.

Přestože jsou přijímací zkoušky na lékařských fakultách náročné, jsou základem pro kvalitní vzdělání budoucích lékařů. Proto je důležité se na ně řádně připravit, aby byla šance na úspěšné absolvování co nejvyšší.

Přejeme při přípravě na přijímací zkoušky pevné nervy a hodně sil!

Studijní plán na přijímačky

K úspěšné přípravě na přijímačky na medicínu ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě spousty řešených úloh.
CHCI NA MEDICÍNU!
Tipy k přijímačkám
Tento web je nezávislý a není přímo spojen s žádnou lékařskou fakultou v ČR.
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikace
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.